Poruka od G0RSQ - pregled karte · informacija · telemetrija · vrijeme · osnovni · status · beacons · poruke · bilteni · pretraži · kretanje · Moj račun
Pozivni znak:
Prikazi:

Ucitavanje message paketa...

APRS poruka je spremljena 14 dana. Moguce je pretrazivanje upotrebom zamjenski znakova (*?) iza pocetka oznake.

2021-01-23 18:33:56 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102.3,-104.1,-105.1,B,-95.6,-97.9,-99,C,-99.3,-106.9,-108.5,D,-101,-103.2,-104.2,E,-105.1,-108.2,-109.5
2021-01-23 18:44:06 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102.5,-104,-105,B,-95.9,-97.8,-99,C,-100.7,-107,-108.5,D,-100.8,-102.9,-103.9,E,-105.6,-108,-109.5
2021-01-23 18:54:16 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102.5,-104,-105,B,-95.5,-97.9,-99.2,C,-100.9,-106.8,-108.6,D,-98.2,-102.8,-104,E,-105.7,-108.2,-109.6
2021-01-23 19:04:26 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102.4,-104.4,-105.3,B,-95.9,-98.3,-99.5,C,-100.6,-106.2,-108.8,D,-101.3,-103.1,-104.2,E,-105.2,-108,-109.6
2021-01-23 19:14:37 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-91.3,-103,-105.1,B,-95.7,-98.1,-99.2,C,-101.6,-105.8,-108.5,D,-101.3,-103.1,-104.2,E,-105.7,-108.2,-109.8
2021-01-23 19:24:47 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.2,-103.4,-104.7,B,-92.7,-98.2,-99.3,C,-100.6,-106,-108.8,D,-101.5,-103.2,-104.3,E,-107,-109,-110.3
2021-01-23 19:34:57 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-101,-103.4,-104.6,B,-95.7,-98.1,-99.4,C,-99.6,-105.2,-108,D,-101.7,-103.1,-104.1,E,-105.9,-109.1,-110.1
2021-01-23 19:45:07 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-103.6,-105.3,-106.5,B,-96.1,-98.2,-99.3,C,-100.4,-108.2,-109.5,D,-101.9,-103.1,-104.1,E,-106.5,-109.1,-110.2
2021-01-23 19:55:18 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102.6,-104.7,-105.8,B,-96.7,-98.2,-99.3,C,-99.3,-107.7,-109.3,D,-100,-102.9,-104.1,E,-105.7,-107.9,-109.5
2021-01-23 20:05:28 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-103.1,-104.4,-105.4,B,-96.1,-98.2,-99.3,C,-103.1,-107,-109.3,D,-101.2,-103,-104.2,E,-105.3,-108,-109.6
2021-01-23 20:15:38 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102.8,-104.3,-105.2,B,-91,-98,-99.2,C,-100.9,-105.7,-108.8,D,-100.4,-103.1,-104.2,E,-105.4,-108.1,-109.8
2021-01-23 20:25:48 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-99.7,-104.3,-105.2,B,-92.3,-97.8,-99.1,C,-100.5,-104.8,-108.4,D,-99.5,-103.2,-104.2,E,-105,-108.1,-109.7
2021-01-23 20:35:58 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-99.4,-104.2,-105.2,B,-90.3,-97.8,-99.1,C,-99.9,-104.1,-107.8,D,-99.9,-103.1,-104.1,E,-105.5,-108.5,-109.9
2021-01-23 20:46:09 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-102,-104.2,-105.1,B,-89.3,-97.8,-99.2,C,-90.4,-102.3,-105.8,D,-99.8,-103.1,-104.2,E,-105.7,-108.2,-109.8
2021-01-23 20:56:19 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-101.5,-104.4,-105.4,B,-91.8,-98,-99.3,C,-98.2,-101.8,-104.5,D,-101.6,-103.2,-104.2,E,-106,-108.3,-109.9
2021-01-23 21:06:29 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-100.3,-104.2,-105.2,B,-90.5,-98.3,-99.4,C,-99.1,-101.7,-103.7,D,-101.7,-103.2,-104.4,E,-106.2,-108.4,-110.1
2021-01-23 21:16:39 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.4,-103.8,-105.3,B,-92.3,-98.4,-99.5,C,-98.9,-101.6,-102.6,D,-101.2,-103.2,-104.4,E,-105.6,-109.1,-110.5
2021-01-23 21:26:50 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.4,-103.9,-105.3,B,-95.7,-98.3,-99.5,C,-99.8,-101.6,-102.6,D,-100.2,-103.4,-104.4,E,-107.1,-109.2,-110.4
2021-01-23 21:37:00 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-94.6,-103.8,-105.3,B,-96.5,-98.4,-99.5,C,-98.7,-101.6,-102.5,D,-101.6,-103.3,-104.4,E,-106.1,-109.5,-110.7
2021-01-23 21:47:10 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-94.2,-103.8,-105.3,B,-96.7,-98.3,-99.5,C,-99.6,-101.5,-102.6,D,-101.8,-103.2,-104.3,E,-106.5,-109.7,-111
2021-01-23 21:57:20 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-94.5,-103.7,-105.2,B,-96.8,-98.3,-99.5,C,-98.1,-101.9,-102.9,D,-102.1,-103.3,-104.2,E,-105.6,-108.3,-109.9
2021-01-23 22:07:31 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-97.6,-103.8,-105.4,B,-94.8,-98.4,-99.4,C,-97.3,-101.9,-102.9,D,-102.1,-103.4,-104.3,E,-105.6,-108.3,-109.9
2021-01-23 22:17:41 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-93.9,-104.6,-105.6,B,-94.7,-98.4,-99.5,C,-98.5,-102.2,-103.1,D,-102,-103.3,-104.2,E,-105.2,-108.2,-109.9
2021-01-23 22:27:51 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-93.7,-104.6,-105.6,B,-94.3,-98.3,-99.4,C,-99.1,-102.4,-103.2,D,-101.7,-103.3,-104.4,E,-106.1,-108.3,-109.8
2021-01-23 22:38:01 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.1,-104.6,-106,B,-94.4,-98.3,-99.5,C,-99.1,-102.4,-103.2,D,-101.6,-103.2,-104.3,E,-106.1,-108.6,-110.2
2021-01-23 22:48:11 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-101.5,-104.8,-105.9,B,-93.6,-98.2,-99.4,C,-99.9,-102.3,-103.1,D,-101.8,-103.2,-104.3,E,-106.5,-108.6,-110.1
2021-01-23 22:58:22 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-100.9,-104.8,-105.9,B,-95.8,-98.2,-99.3,C,-99,-102.3,-103.2,D,-101.5,-103.2,-104.2,E,-105.6,-108.3,-109.9
2021-01-23 23:08:32 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-93.5,-105.1,-106.4,B,-96.4,-98.1,-99.2,C,-99.9,-102.4,-103.6,D,-101.8,-103.2,-104.2,E,-105.7,-108,-109.7
2021-01-23 23:18:42 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-103.9,-105.2,-106.5,B,-95.9,-98,-99.3,C,-100.3,-102.6,-103.7,D,-101.9,-103.2,-104.2,E,-105.8,-108.1,-109.7
2021-01-23 23:28:52 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-96.2,-105.4,-106.6,B,-96.7,-98.2,-99.4,C,-95.6,-102.3,-103.2,D,-101.8,-103.2,-104.2,E,-106.8,-109.1,-110.4
2021-01-23 23:39:02 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-91.1,-104.9,-106.1,B,-92.4,-98.1,-99.4,C,-97.8,-102.1,-103,D,-90.8,-103.4,-104.4,E,-104.8,-109.2,-110.6
2021-01-23 23:49:13 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-92.6,-104.6,-106.1,B,-95,-97.8,-99.1,C,-90.9,-102.1,-103.1,D,-93.6,-103.5,-104.4,E,-105.2,-109.1,-110.3
2021-01-23 23:59:23 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.7,-104.6,-105.8,B,-94.7,-97.5,-98.9,C,-92.3,-102,-103,D,-93.9,-103.2,-104.3,E,-101.2,-107.9,-109.5
2021-01-24 00:09:33 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-94.3,-104.8,-105.7,B,-95.1,-98.5,-99.6,C,-87.7,-101.6,-102.6,D,-98.4,-103,-104,E,-102.4,-107.7,-109.6
2021-01-24 00:19:43 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.4,-104.8,-105.7,B,-95.7,-98.5,-99.5,C,-92.5,-101.5,-102.5,D,-98.2,-102.9,-104,E,-101.7,-107.9,-109.5
2021-01-24 00:29:54 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-92.3,-104.8,-105.6,B,-93.7,-98.5,-99.6,C,-98.6,-101.5,-102.5,D,-97.3,-102.1,-103.2,E,-97.3,-107.9,-109.5
2021-01-24 00:40:04 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-100.3,-103.9,-105.2,B,-96.5,-98.4,-99.3,C,-89.3,-101.6,-102.7,D,-90,-102.1,-103.6,E,-103.4,-107.8,-109.6
2021-01-24 00:50:14 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-91.7,-104,-104.9,B,-96.9,-98.4,-99.4,C,-92,-101.6,-104.7,D,-97,-103,-104.1,E,-105.6,-108.3,-109.9
2021-01-24 01:00:24 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-100.8,-104.5,-105.6,B,-97.3,-98.5,-99.4,C,-90.6,-101.7,-104.4,D,-89.7,-103,-104.1,E,-94.7,-108.1,-109.7
2021-01-24 01:10:34 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.9,-104.7,-105.6,B,-93,-98.5,-99.6,C,-99,-101.8,-104.1,D,-94.9,-103,-104.2,E,-104.7,-107.8,-109.4
2021-01-24 01:20:45 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-94.4,-104.6,-105.7,B,-92.2,-98.5,-99.5,C,-93.1,-102.1,-105.5,D,-91.2,-102.9,-103.9,E,-105.4,-108.4,-109.7
2021-01-24 01:30:55 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-86.9,-104.4,-105.4,B,-94.3,-98.5,-99.5,C,-96.8,-102.6,-106.5,D,-92.1,-103,-103.9,E,-105.6,-108.4,-110
2021-01-24 01:41:05 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-91.8,-104.4,-105.4,B,-96.1,-98.5,-99.4,C,-93.2,-102.5,-106.1,D,-97.7,-102.9,-103.9,E,-103.4,-108.5,-110
2021-01-24 01:51:15 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-89,-104.5,-105.4,B,-92.5,-98.5,-99.5,C,-98.1,-102.5,-106.7,D,-93.7,-102.9,-104,E,-102.7,-109.6,-110.8
2021-01-24 02:01:26 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-95.8,-104.3,-105.4,B,-93.2,-98.5,-99.5,C,-100.2,-103.7,-107.8,D,-88.1,-103,-104.1,E,-106.7,-109.4,-110.6
2021-01-24 02:11:36 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-93.9,-104.4,-105.4,B,-89.6,-98.5,-99.5,C,-97.3,-105.5,-108.6,D,-91.3,-103,-104.1,E,-101.6,-109.3,-110.4
2021-01-24 02:21:46 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-89.9,-104.2,-105.2,B,-95.1,-98.5,-99.6,C,-96.1,-105.2,-108.8,D,-90.1,-103,-104.2,E,-105,-108.7,-110.1
2021-01-24 02:31:56 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-93.4,-104.3,-105.2,B,-92,-98.5,-99.5,C,-92.5,-104.7,-108.3,D,-93.2,-103.1,-104.1,E,-96.3,-108.7,-110.2
2021-01-24 02:42:07 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-89.9,-104.4,-105.4,B,-94.9,-98.4,-99.6,C,-97.7,-106.2,-108.5,D,-96.8,-103.1,-104.1,E,-102.4,-108.8,-110
2021-01-24 02:52:17 CST: G0RSQ>G4FKH: A,-101.4,-104.3,-105.2,B,-94.1,-98.5,-99.5,C,-91.4,-105.4,-108.9,D,-93.5,-103,-104.1,E,-98.7,-108.8,-110.4
< prijasnji
User guide · FAQ · Blog · Diskusijska grupa · Povezivanje sa aprs.fi · AIS stranice · Status servisa · Statistika base · Savjeti na aprs.fi · Tehnicki detalji · API · Izmjena dnevnika · Planirane promjene · Zasluge i zahvale · Uvjeti servisa · iPhone/iPad APRS